Opłata rekrutacyjna

Opłata za postępowanie

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi 80 zł.

Opłatę uiszcza się za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na każdym kierunku studiów, niezależnie od liczby wybranych kierunków, na które kandydaci dokonują rejestracji.

W przypadku nieuiszczenia opłaty kandydat nie zostaje dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

Wycofanie przez kandydata dokumentów nie upoważnia do roszczeń zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub różną formę studiów zobowiązany jest każdorazowo do złożenia odrębnych kompletów dokumentów oraz dokonania wymaganych opłat.

Wzór druku przelewu polecenia zapłaty:
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych

 

Kierunek

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Administracja

1480 zł

Budownictwo

1800 zł

Bezpieczeństwo wewnętrzne

1600 zł

Elektronika i telekomunikacja

1750 zł

Europeistyka

1600 zł

Filologia angielska

1750 zł

Finanse i rachunkowość

1500 zł

Geodezja i kartografia

1800 zł

Gospodarka przestrzenna

1700 zł

Kosmetologia

1750 zł

Informatyka

1700 zł

Pedagogika

1600 zł

Praca socjalna

1500 zł

Turystyka i rekreacja

1600 zł

Zarządzanie

1500 zł

Zarządzanie II-go stopnia

1700 zł

Pedagogika II-go stopnia

1800 zł

 

Serwis zrealizowany przez Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu