ZARZĄDZANIE (II STOPIEŃ)

Wyznaczasz sobie cele i konsekwentnie je realizujesz? W działaniu wykazujesz cechy lidera – jesteś charyzmatyczny, zorganizowany i scalasz grupę? Jeśli widzisz siebie na stanowisku kierowniczym, Zarządzanie to kierunek, który pomoże Ci dotrzeć na szczyt.

Jak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zarządzanie to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Zainteresowanie tą dziedziną jest niezwykle duże, ponieważ jego ukończenie daje szerokie możliwości. Co więcej, jest to kierunek interdyscyplinarny, który kumuluje wiedzę ekonomiczną, społeczną oraz prawną. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w organizacjach. Dowiesz się, jak diagnozować, a co najważniejsze - rozwiązywać napotykane problemy. Nauczysz się szybkiego podejmowania decyzji, jednocześnie rozważając możliwe ryzyko. W trakcie zajęć rozwiniesz także praktyczne umiejętności: pracy w zespole, negocjacji, skutecznego komunikowania oraz perswazji. Studia na tym kierunku mogą być szczególnie cenne dla tych, którzy już pracują lub wkrótce zamierzają pełnić funkcje kierownicze w firmach i administracji publicznej.

ZDANIEM EKSPERTA
Gospodarka w dobie globalizacji, rewolucji informacyjnej i wszechobecnej konkurencji zgłasza zapotrzebowanie na menedżerów potrafiących tworzyć nowoczesne, elastyczne i efektywne strategie rynkowe przedsiębiorstwa. Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie pozwalają na kształcenie specjalistów w zakresie zarządzania w biznesie oraz organizacjach sektora publicznego, społecznego i non-profit, a także osób prowadzących albo zamierzających prowadzić własne lub rodzinne przedsiębiorstwa.

dr hab. inż. Stanisław Popek, wykładowca PWSTE

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów predysponują do zajmowania stanowisk: menedżerskich, eksperckich oraz specjalistycznych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, jednostkach administracji publicznej, jak również instytucjach non profit.

Serwis zrealizowany przez Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu