PRACA SOCJALNA

Praca_Socjalna

Lubisz pomagać innym i czerpiesz przyjemność z pracy dla drugiego człowieka? Wykazujesz duży poziom empatii i nie masz problemów z nawiązywaniem nowych kontaktów? Wykorzystaj swoją opiekuńczą stronę i studiuj na kierunku Praca socjalna w PWSTE.

Przed pracownikiem socjalnym stoją wymagające wyzwania, do których konieczne jest nabycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Fundamentem dobrego przygotowania do obranej ścieżki kariery jest znajomość psychologii, socjologii oraz prawa. Praca w tym środowisku wymaga otwartości na ludzi, umiejętności postępowania z nimi, a także przekonywania do zmiany postaw czy podejmowania określonych działań. Dlatego w czasie nauki opanujesz praktyczne umiejętności z obszaru komunikacji interpersonalnej, dzięki czemu skutecznie będziesz rozpoznawał istotę ludzkich zachowań i procesów społecznych. Szczególnie ważne jest zdobycie umiejętności dokonywania diagnoz oraz wykorzystywania kluczowych technik podczas rozwiązywania problemów. Zajęcia dadzą Ci także podstawy do zrozumienia relacji: człowiek-środowisko i umożliwią zrozumienie procesów zachodzących w psychice człowieka. Z kolei wiedza ekonomiczna, a także prawnicza pozwoli lepiej zrozumieć mechanizmy rzutujące na system działalności służb społecznych oraz ich formalno-prawne aspekty.

ZDANIEM EKSPERTA
Wobec zmian demograficznych oraz procesów społecznych, zachodzących na terytorium współczesnej Europy poważnym wyzwaniem będzie rosnąca liczba osób starszych i potrzebujących pomocy. Bez wątpienia praca socjalna odgrywa istotną rolę w bezpieczeństwie społecznym wszystkich mieszkańców Starego Kontynentu. Specjalności na tym kierunku to zawody praktyczne, funkcjonujące od niedawna także w polskiej rzeczywistości. Dla absolwentów otwierają się duże możliwości pracy w wyuczonym zawodzie.

ks. dr hab. Janusz Mierzwa, Wiceprzewodniczący Rady Narodowego Komitetu Seniora, wykładowca PWSTE

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Będziesz mógł podjąć pracę w charakterze pracownika socjalnego w:

  • ośrodkach pomocy społecznej, opiekuńczo-adaptacyjnych i opiekuńczo-leczniczych,

  • schroniskach dla bezdomnych, ofiar przemocy, ciężarnych matek,

  • świetlicach środowiskowych oraz terapeutycznych,

  • ośrodkach wsparcia dla bezdomnych, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,

  • placówkach poradnictwa rodzinnego,

  • szpitalach specjalistycznych oraz zakładach karnych.

 

Serwis zrealizowany przez Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu