PEDAGOGIKA (II STOPIEŃ)

Szukasz dalszej drogi indywidualnego rozwoju? Chcesz wiedzieć jeszcze więcej o roli edukacji i wychowania w życiu człowieka? Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzkim zachowaniem? Wybierz Pedagogikę na studiach II stopnia w PWSTE i odkryj wszystkie tajemnice.

Jeśli cenisz sobie pracę z najmłodszymi członkami społeczeństwa, to zdecydowanie kierunek dla Ciebie. Jednak jego ukończenie wiąże się nie tylko z pracą w przedszkolu bądź szkole. Pedagogika mylnie jest utożsamiana wyłącznie z pracą z dziećmi, a tymczasem to przede wszystkim dziedzina zorientowana na rozwój, wychowanie i edukację człowieka, bez względu na jego datę urodzenia. Jako absolwent będziesz posiadał nieocenione kompetencje, które dają spore pole do popisu w dalszej karierze zawodowej. To dziedzina interdyscyplinarna, która łączy ze sobą zarówno nauki humanistyczne, medyczne, jak i ekonomiczne. Istotny element stanowią ponadto odpowiednio wykształcone umiejętności interpersonalne, wykorzystywane w relacjach z innymi ludźmi. Pedagodzy muszą wykazywać się dużą dozą otwartości, opanowania, a także wyjątkowym zmysłem do obserwacji. Dostrzegasz u siebie taki zestaw cech? Pedagogika to strzał w dziesiątkę!

ZDANIEM EKSPERTA
Pedagogika daje duże możliwości nauki o człowieku, jego zachowaniach i rozwoju. Warto kontynuować zdobywanie tej wiedzy na studiach II stopnia. Absolwenci studiów pedagogicznych bez względu na to, czy będą chcieli zatrudnić się w szkole, czy w przedszkolu, mają obowiązek posługiwania się tytułem magistra. Przewiduje to projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

ks. prof. Marian Wolicki, wykładowca PWSTE

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po studiach będziesz przygotowany do pracy w:

  • placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,

  • poradniach specjalistycznych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej, administracji państwowej i samorządowej,

  • poradniach specjalistycznych,

  • zakładach pracy,

  • służbie zdrowia,

  • instytucjach profilaktyki społecznej,

  • wymiarze sprawiedliwości – w charakterze wychowawcy,

  • doradcy lub nauczyciela.

Serwis zrealizowany przez Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu