PEDAGOGIKA (I STOPIEŃ)

Pedagogika

Praca z dziećmi sprawia Ci ogromną radość? Jesteś kreatywny i umiesz nawiązywać bliskie relacje z innymi ludźmi? Jeśli wśród swoich cech dostrzegasz opanowanie, otwartość oraz chęć rozwoju, Pedagogika to kierunek właśnie dla Ciebie. Rozpocznij studia w PWSTE!

Edukacja młodego pokolenia jest wyjątkowo odpowiedzialnym oraz angażującym zadaniem. Umiejętności, a także cechy wykształcone we wczesnym etapie życia, rozwijają się i nasilają wraz z wiekiem. Dlatego konieczne jest nakierowanie dzieci na odpowiednie tory. Jednak Pedagogika nie skupia się wyłącznie na najmłodszej części społeczeństwa. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą, dorosłymi, a nawet osobami starszymi. Wybierając naukę na tym kierunku wyszkolisz się w takich obszarach jak: diagnostyka oraz pomoc społeczna. Dodatkowymi umiejętnościami zdobytymi podczas edukacji będą: znajomość treningu interpersonalnego, organizowania zespołów ludzkich i kierowania nimi, jak również doradztwa personalnego czy kształcenia młodzieży oraz dorosłych. Co więcej, poznasz tajniki skutecznej komunikacji i kulisy negocjacji. Studia mają w głównej mierze charakter praktyczny. Ponadto przekucie wiedzy teoretycznej w umiejętności będzie możliwe podczas realizacji praktyk zawodowych.

ZDANIEM EKSPERTA
Pedagogika jest nauką, która daje możliwość wpływu na rozwój dziecka i pokazuje techniki rozwijania bazowych zdolności dzieci. Nowocześnie wykształceni nauczyciele oraz wychowawcy, posiadający oprócz wiedzy ogólnej bardzo specjalistyczną wiedzę w poszczególnych obszarach, będą zawsze poszukiwani. Nadal istnieje wielki deficyt wykształconych, zorganizowanych, a także silnie zmotywowanych nauczycieli oraz wychowawców.

prof. Ewa Swoboda, wykładowca PWSTE

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę w:

  • przedszkolach i szkołach podstawowych jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,

  • placówkach terapeutycznych, resocjalizacyjnych,

  • ośrodkach pomocy społecznej i centrach pomocy rodzinie,

  • zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych i ośrodkach kuratorskich,

  • szkołach jako pedagog szkolny,

  • sądownictwie, w charakterze wychowawcy, opiekuna,

  • doradcy oraz kuratora sądowego.

Serwis zrealizowany przez Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu