EUROPEISTYKA

Europeistyka

Interesujesz się Unią Europejską i mechanizmami, jakie w niej zachodzą? Chcesz poznać tajniki funkcjonowania pierwszego na świecie takiego związku państw? Jeśli fascynują Cię relacje zachodzące pomiędzy krajami Starego Kontynentu, podejmij naukę w PWSTE na kierunku Europeistyka!

Od kiedy Polska w 2004 roku wstąpiła w szeregi Unii Europejskiej, pojawiła się potrzeba inwestowania w fachową kadrę administracyjną i zarządzającą. Pełne przygotowanie merytoryczne do piastowania stanowisk na szczeblach państwowych, ale też ponadnarodowych, oferuje Europeistyka. Co istotne, jest to dziedzina nauki o charakterze interdyscyplinarnym, dzięki czemu zdobędziesz fundamentalną wiedzę na wiele współcześnie istotnych tematów. Podczas studiów na tym kierunku zapoznasz się z szeregiem zagadnień związanych zarówno z ekonomią, prawem, socjologią, jak również politologią i stosunkami międzynarodowymi. Na zajęciach zgłębisz także historię i kulturę krajów europejskich oraz zaznajomisz się z mechanizmami integracji europejskiej. Struktura, instytucje Unii Europejskiej to kolejne obszary, które poznasz dzięki studiowaniu. Duży nacisk kładziony jest także na znajomość języków obcych, jako integralnej części obranej ścieżki kariery. Program kształcenia został dostosowany tak, byś oprócz zdobywania teoretycznej wiedzy, nauczył się praktycznych umiejętności, niezbędnych w tej dziedzinie.

ZDANIEM EKSPERTA
Europeistyka to ciekawy interdyscyplinarny kierunek studiów, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu politologii, prawa, stosunków międzynarodowych. Taka wiedza daje możliwości rozwoju osobistego, jak również odnalezienia się na rynku pracy. Współczesny pracownik powinien odznaczać się nie tylko specjalistyczną techniczną wiedzą w wąskim zakresie, ale również mieć szerokie horyzonty, które może poszerzyć studiując europeistykę.

prof. zw. dr hab. Krystyna Trembicka, wykładowca PWSTE

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy w:

  • izbie celnej,

  • straży granicznej,

  • instytucjach Unii Europejskiej,

  • krajowej administracji rządowej i samorządowej,

  • organizacjach pozarządowych,

  • firmach konsultingowych,

  • przedsiębiorstwach międzynarodowych,

  • biurach projektowych.

Serwis zrealizowany przez Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu