BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Bezpieczeństwo_Wewnętrzne

Wiążesz przyszłość ze służbami specjalnymi? Chcesz zrobić karierę w organach bezpieczeństwa? Rozpocznij swoją ścieżkę zawodową od zdobycia kwalifikacji na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSTE.

Świadomość znaczenia bezpieczeństwa publicznego stale wzrasta. Dlatego osoby o profilu odpowiadającym temu zapotrzebowaniu są wyjątkowo cenne na rynku pracy. Wiedza o tym, jak prawidłowo zachowywać się w sytuacji zagrożenia jest bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. W ramach programu kształcenia przygotowaliśmy treści, których opanowanie jest konieczne do skutecznego wypełniania obowiązków przez osoby dbające o bezpieczeństwo państwa i społeczeństwa. Prawo, psychologia, bezpieczeństwo społeczne, zarządzanie zasobami ludzkimi – to zaledwie kilka obszarów, z którymi zapoznasz się w trakcie studiów. Bezpieczeństwo wewnętrzne oprócz teorii zakłada również zajęcia praktyczne. Dbałość o formę fizyczną to elementarny obowiązek każdego studenta. Musisz być przygotowany na ćwiczenie zarówno ciała, jak i wytrzymałości psychicznej. Podczas zajęć dowiesz się również, jak być opanowanym w stresowych sytuacjach oraz w jaki sposób rozwiązywać konflikty. Wszystko to pozwoli Ci w przyszłości dobrze wykonywać zadanie związane z zawodem.

ZDANIEM EKSPERTA
Terroryzm, wojna hybrydowa, problem międzypaństwowej migracji kontra świat XXI wieku, czyli rzeczywistość otwartych granic, mieszania się kultur, swobodnego przepływu ludzi i kapitału. Czy jesteśmy gotowi stawić czoła tym wyzwaniom? Jak zabezpieczyć potrzebę bezpieczeństwa nie ograniczając praw i swobód? Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek, w ramach którego odpowiadamy na te pytania. To znakomita baza dla każdego, kto planuje swą przyszłość w policji, straży granicznej, straży pożarnej, siłach zbrojnych.

insp. dr Krzysztof Pobuta, wykładowca PWSTE

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w:

  • służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, takich jak: Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Celna, Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Wojsko Polskie, służby zarządzania kryzysowego, Straż Miejska,

  • firmach zajmujących się ochroną osób, mienia, obiektów,

  • centrach operacji kryzysowych.

Serwis zrealizowany przez Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu