Oferta dydaktyczna

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Instytut_Ekonomii_i_Zarządzania

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia licencjackie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Specjalności:

 • służby specjalne i policyjne
 • ochrona osób i mienia
 • ochrona granic państwa

 

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia licencjackie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Specjalności:

 • rachunkowość i audyt wewnętrzny
 • finanse przedsiębiorstw i controlling
 • bankowość i ubezpieczenia

Kierunek: ZARZĄDZANIE

Studia licencjackie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Specjalności:

 • zarządzanie logistyką i transportem
 • zarządzanie jakością i środowiskiem
 • zarządzanie firmą

Studia magisterskie uzupełniające II stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 2 lata (4 semestry)

Specjalności:

 • zarządzanie w administracji państwowej i samorządowej
 • zarządzanie marketingiem i sprzedażą
 • zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji
 • zarządzanie finansami organizacji

Instytut Humanistyczny

Instytut_Humanistyczny

Kierunek: FILOLOGIA

Studia licencjackie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Specjalizacja:

 • język angielski w biznesie i multimediach o profilu praktycznym
 • nauczycielska o profilu praktycznym

Kierunek: PEDAGOGIKA o profilu praktycznym

Studia licencjackie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Specjalności, których wyboru studenci dokonują w trakcie pierwszego roku studiów:  

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Studia magisterskie uzupełniające II stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 2 lata (4 semestry)

Oferowane specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacja czasu wolnego
 • Pedagogika wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z edukacją włączającą.
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną.
 • Terapia pedagogiczna

Instytut Inżynierii Technicznej

Instytut_Inżynierii_Technicznej

Kierunek: BUDOWNICTWO

Studia inżynierskie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3,5 roku (7 semestrów)

 

Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Studia inżynierskie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3,5 roku (7 semestrów)

Wybierz ELEKTRONIKĘ I TELEKOMUNIKACJĘ, mamy dla Ciebie 2 specjalności:

 • systemy elektroniczne
 • systemy telekomunikacyjne

Kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Studia inżynierskie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3,5 roku (7 semestrów)

 

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia inżynierskie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3,5 roku (7 semestrów)

 

Kierunek: INFORMATYKA

Studia inżynierskie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3,5 roku (7 semestrów)

 

Specjalności:

 • grafika komputerowa i multimedia
 • inżynieria oprogramowania
 • systemy i sieci komputerowe

Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut_Ochrony_Zdrowia

Kierunek: PRACA SOCJALNA

Studia licencjackie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Planowane specjalności:

 • doradca socjalny i asystent rodziny
 • asystent osoby starszej i/lub niepełnosprawnej

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO

Studia licencjackie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

 

Kierunek: KOSMETOLOGIA

Studia licencjackie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

 

Instytut Stosunków Międzynarodowych

Instytut_Stosunków_Międzynarodowych

Kierunek: ADMINISTRACJA

Studia licencjackie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

 

Kierunek: EUROPEISTYKA

 

Studia licencjackie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Specjalności:

 • administracja europejska
 • obsługa ruchu granicznego
 • lobbing i doradztwo międzynarodowe
 • gospodarowanie środkami funduszy europejskich

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Studia licencjackie I stopnia

stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Specjalności:

 •  gospodarka turystyczna i hotelarstwo   
 •  animacja w turystyce i rekreacji   
 •  dziedzictwo kulturowe   
 •  agroturystyka  
 •  turystyka międzynarodowa  
 •  turystyka uzdrowiskowa
Serwis zrealizowany przez Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu