Biblioteka

Najbardziej okazały budynek Kampusu naszej Uczelni to biblioteka, spełniająca najwyższe standardy multimedialne i dostosowana do potrzeb nie tylko studentów, ale wszystkich mieszkańców miasta i regionu. Bogaty księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, dostęp do wartościowych woluminów, a dodatkowo wygodne i przestronne wnętrza, czytelnie, multimedialne sale wykładowe i aule, w których odbywają się konferencje i spotkania, czynią bibliotekę prawdziwym centrum wymiany myśli i idei. Nasza biblioteka to przestronne i przyjazne studentom miejsce, dysponujące księgozbiorem liczącym ponad 50 000 woluminów.

W jej strukturze znajdują się:

  • Wypożyczalnia
  • Czytelnia Ogólna
  • Informacja Naukowa
  • Czytelnia Czasopism
  • Telecentrum
  • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
  • Gromadzenie i Opracowanie zbiorów

Wypożyczalnia i czytelnie wyposażone są w ponad 107 miejsc i 56 stanowisk  komputerowych. W ostatnim czasie biblioteka uruchomiła platformę biblioteki cyfrowej (e-Bibliotekę PWSTE w Jarosławiu), na której zamieszczane są  materiały dostępne on-line takie, jak: książki, czasopisma, nagrania wykładów, a także archiwalia związane z naszym regionem.

Serwis zrealizowany przez Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu