Studenci PWSTE mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w organizacjach studenckich i kołach naukowych,
które funkcjonują w ramach różnych kierunków i instytutów:

 1. Uczelniany Samorząd Studencki
 2. Akademicki Związek Sportowy
 3. Duszpasterstwo Akademickie „Gaudium”
 4. Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Słowianie”
 5. W Instytucie Ekonomii i Zarządzania
  •  Studenckie Koło Naukowe „ FOCUS”
  • Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „KAPITAŁ”
  • Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 6. W Instytucie Humanistycznym
  • Studenckie Koło Naukowe  Pedagogów i Terapeutów  
  • Literackie Koło Naukowe
  • Chór Akademicki „Appassionato”
 7. W Instytucie  Inżynierii Technicznej
  • Studenckie Koło Naukowe Informatyków
  • Studenckie Koło Naukowe Geodetów „POLIGON”
  • STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BUDOWNICTWA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
  • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej „GEO-PLAN”
  • Studenckie Koło Naukowe Elektronika i Telekomunikacja „FOTON”
 8. W Instytucie Ochrony Zdrowia
  • Studenckie Koło Naukowe „PROMOTORZY ZDROWIA”
  • Studenckie Koło Naukowe „VENUS”
  • Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej
  • Studenckie Koło Naukowe „EKOLOGIA I KOSMETOLOGIA”
 9. W Instytucie Stosunków Międzynarodowych
  • Studenckie Koło Naukowe Europeistów
  • Studenckie Koło Naukowe  “NAUKA BEZ GRANIC”
  • Studenckie Koło Naukowe Marketingu Turystycznego
  • Studenckie Koło Naukowe  Zarządzania Turystyką  „VOYAGER”
  • Klub PTTK
Serwis zrealizowany przez Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu