Bogata infrastruktura sportowa - nowoczesny i najbardziej malowniczy Kampus na Podkarpaciu, czyli:

Kampus

Zamieszczane na platformie e-biblioteki materiały takie, jak: książki, czasopisma, nagrania wykładów, a także archiwalia związane z naszym regionem dostępne są on-line.

Posiadamy usługę e-programy, która pozwala studentom na zdalne korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego i ekonomicznego używanego w trakcie studiów. Mogą kontynuować prace nad projektami poza godzinami zajęć, gdyż mają stały dostęp do swoich plików.

Do dyspozycji studentów są wyposażone w sprzęt najnowszej generacji sale wykładowe, pracownie komputerowe i nowoczesne laboratoria. Studenci korzystają z Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, Fizyki Budowli, Technologii Betonu, a także Laboratorium CISCO i ECDL oraz Laboratorium Chemicznego, jak również Kosmetologii Pielęgnacyjnej oraz Wizażu i Stylizacji.

Laboratorium

 

Zagraniczne praktyki studenckie w Grecji, a także kursy i certyfikaty językowe z grupy TELC czy LCCI oraz certyfikaty informatyczne: ECDL, CISCO.

Oferujemy szeroki pakiet stypendiów, będących zarówno formą pomocy socjalnej dla studentów w trudnej sytuacji materialnej, jak również wyróżnieniem za wyniki w nauce. Formy wsparcia, na które mogą liczyć nasi studenci, to: stypendium socjalne oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów, jak również stypendium specjalne dla niepełnosprawnych i jednorazowa zapomoga.

Praktyki

Do Jarosławia przyjeżdżają wykładowcy o najwyższych kwalifikacjach, reprezentujący AGH w Krakowie, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Uniwersytet Rzeszowski, dzięki czemu nasi studenci uzyskują profesjonalną wiedzę i najlepsze umiejętności.

Kadra

Prowadzimy Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Słowianie” oraz Chór Akademicki „Appassionato”, a także Młodzieżowy Uniwersytet Biznesu i Uniwersytet Dziecięcy.

Chór Akademicki

Współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi, ponadto nauka w PWSTE daje możliwość realizacji części studiów w dowolnym kraju europejskim w ramach stypendium z Programu Erasmus+.

Do dyspozycji młodzieży jest także Akademickie Biuro Karier, Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Kultury Akademickiej oraz uczelniane radio i Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami.

Centrum_Kultury_Akademickiej

Dodatkowo w trakcie studiów można zrobić kursy:

 

Dołącz do nas!
Zostań studentem Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu!

 

Serwis zrealizowany przez Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu